Ferskt fårikål-kjøt

I år sel Brelam ferskt fårikål-kjøt. Kjøtet kjem rett frå fjellet og i kvar vakumpose er det ein oppkappa bog. Desse veg om lag 1,7kg. Prisen er 150.- pr kg. Send melding for bestilling. Einar 97647199.

Open økologisk gard

I samarbeid med Oikos og Biologisk dynamisk forening og er eit ope arrangement for alle. Her kan de møte opp i fjøsen til Jostedal Samdrift for å sjå på sauehaldet der og ta ein tur for å sjå på foredlingsanlegget til Brelam hos Einar Blikra. Sjå her for meir informasjon …

Erfaringar med forprosjektet

Takk til alle som har kome med tilbakemeldingar, både for å forbetre oss og for å gje støtte. Både tilbakemeldingane og prosessane er me så nøgde med at me held fram. Nå i 2017 etablerer me eit eige føretak for foredling, Brelam AS. Vidare må me jobbe med sortimentet, sikre …