Brelam

Pinnakjøt

Pinnekjøt er tradisjonsmat som ofte vert brukt ved særskilde høve som t.d. julekvelden. Me produserer pinnekjøtet vårt etter tradisjonelle prinsipp og er veldig oppteken av at de skal få den beste kvaliteten.

Pinnabog er pinnakjøt frå lammebogen. Sjølve prosessen er den same som ved framstilling av pinnakjøt, altso kjøt som er salta og turka. Den største forskjellen  frå ordinært pinnakjøt er kjøtfylden. Bitane av pinnabogen har høgare andel kjøt. Kjøtet er mindre feittmarmorert og har dermed ein mindre framtredande fåresmak. På utsjånad kan pinnabog minne om salt kjøt.

Under er ei oversikt over prosessen:
Pinnesidene vert lagt i grovsalt. Med jamne mellomrom vert sidene snudd og det vert fylt på med salt. Når pinnesidene er salta ferdig, vert saltet børsta av og hengt opp.

Kjøt som vert røykt får ei eiga smak. Her vil du kjenne lukta av både or og einer, men relativt mildt då me avbarkar ore-stokkane. I tillegg til smak og lukt er røyking også ei form for konservering.

Speketida vil variere med temperatur, fuktigheit og kor tjukt kjøtstykke er. Heng det for lenge, blir kjøtet tørt. Dette handverket har me lært av fagfolk me har hatt samarbeid med og etter kvart eigne erfaringar. Når pinnesidene er ferdig speka, stoppar me prosessen. Kvar pinneside vert oppdelt og lagt i ein pose som me vakuumerer. Men det er kvasse bein som kan lage hol i posen. Derfor frys me også posane for å sikre kvaliteten. Den tradisjonelle lagringa av pinnekjøtet var oppheng i stabburet. Her ville temperaturen variere med både frost og plussgrader. Korte periodar med opptining har lite å sei for kvaliteten på kjøtet.

Håpar de får ein god matoppleving.