Erfaringar med forprosjektet

Erfaringar med forprosjektet

Takk til alle som har kome med tilbakemeldingar, både for å forbetre oss og for å gje støtte.

Både tilbakemeldingane og prosessane er me så nøgde med at me held fram. Nå i 2017 etablerer me eit eige føretak for foredling, Brelam AS. Vidare må me jobbe med sortimentet, sikre at me kan halde kvaliteten oppe og planlegge sal

Legg att eit svar